Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Dominik Fiołek Company znajdująca się pod adresem Łopuszka Wielka 426 NIP: 794-182-30-45 (zwana dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?  

Napisz na adres email dominikflop2@gmail.com albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Dominik Fiołek Company?  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:  

•    wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z wartościowymi poradami, oraz bezpłatny kontent.

•    potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)

•    obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

•    kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników

– dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami

– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych

– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą

– przez email oraz telefon.

– zapewnienie obsługi usług płatniczych

– zapewnienie bezpieczeństwa

– prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert

– organizowanie programów lojalnościowych

– prowadzenie analiz statystycznych

– windykacja należności Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

– organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział  

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnacja” w stopce każdego maila. Swoje dane możesz uaktualnić za pomocą przycisku „edycja danych”, który znajduje się w stopce każdego emaila.  

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?  

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • e-mail, imienia, nazwiska, 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi. Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

•    darmowy newsletter

•    zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne

•    niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.  

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?  

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:  

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?  

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

 1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.

 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

 3. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.

 4. Pliki typu cookies umożliwiają:

  1. Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

  2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

 5. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

 6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.

 7. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

  1. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

  2. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

  3. usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

 8. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.

 9. Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi tzn.

Firma TFB GROUP Sp.z o.o, w celu obsługi marketingowej i hostingowej

Firma Krajowy Integrator Płatności S.A., w celu obsługi płatności internetowej

Firma PayPro SA, w celu obsługi płatności internetowej

Firma Facebook Inc, w celach marketingowych i analitycznych

Firma Google LLC, w celach marketingowych i analitycznych

W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. 

 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.   Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook, Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

 

 Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w formie informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.